Odbori

U sklopu Hrvatskog saveza za yogu djelovat će brojni radni odbori koji će svojim radom doprinijeti širenju dobrobiti yoge i na drugim područjima. Ukoliko se svojim radom, znanjem, iskustvom i slobodnim vremenom želite aktivnije uključiti u rad HSY-a, a bavite se yogom ili ste učitelj yoge, pošaljite nam upit na e-mail.

Članove radnih odbora izabrat ćemo i formirati na prvoj sljedećoj Skupštini HSY-a.

  1. Odbor za odnose s javnošću
  2. Odbor za suradnju sa kineziološkom strukom
  3. Odbor za primjenu yoge u edukaciji djece
  4. Odbor za suradnju sa zdravstvenim sustavom
  5. Odbor za znanstvena istraživanja
  6. Odbor za kontrolu kvalitete učitelja i škola yoge
  7. Odbor za humanitarni rad