Sandra Đidara Bianco

Sandra je jedna od pionira dinamične joge u Hrvatskoj, certificirana Sr. učiteljica (E-RYT 500 & RPYT) pri Yoga Alliance, IYF i European Yoga Federation organizacijama te jedna od pokretača Hrvatskog Saveza za Yogu. Osnivačica je GaiaYoga shale i direktorica prve hrvatske škole za obuku joga učitelja, utemeljene još 2006. godine.
Njen životni put vodi je u njenoj dvadesetoj u Milano (Italija), gdje upoznaje svog Učitelja P.O. Parisa koji ju inicira u šamanske tehnike i drevno znanje La Via Essena te uvodi u svijet meditacije. Od tog trenutka svoj život posvećuje duhovnom buđenju, zahvalna da na svom Putu susreće brojne Učitelje različitih tradicija diljem svijeta, čija učenja svakodnevno inspiriraju njen osobni razvoj, potragu za svjesnošću i želju za dijeljenjem tog drevnog Znanja sa drugima.

Blagoslov za podučavanje joge dobiva još 2005. godine od Sonje Rzepski, njene prve učiteljice Ashtange i Vinyase iz New Yorka, s kojom završava svoju prvu TT edukaciju. Od tada s velikom ljubavlju, kreativnošću i predanošću neprekidno podučava i proučava jogu sve do danas.

Kao znatiželjni joga student, tragajući za dubljim razumijevanjem jogijskih tehnika i filozofije uči od najboljih svjetskih majstora: Richard Freeman, Sharath Jois, David Swenson, Neil Barker, Govinda Kai, David Robson, Mark Darby, Rolf Naujokat, John Scott te brojnih učitelja Vinyasa stila… Izvor inspiracije i beskrajne zahvalnosti su njen primarni učitelj Paul Dallaghan, s kojim trenutno završava 1100-satnu obuku (Distinguished Advanced-Level Teacher) i Sonja Rzepski, koji su ju usmjerili na njenom joga putu i potakli ljubav i predanost prema Ashtangi koja je, uz predano prakticiranje pranayame i meditacije, temelj njene osobne prakse.

Osim redovnih satova i edukacija za joga učitelje koje drži u GaiaYogi, vodi radionice, TTC i yoga retreate po svijetu te surađuje sa internacionalnim yoga školama. Redovito se kao učitelj i student vraća u Samahita Retreat centar (Koh Samui, Tajland), gdje širi svoje znanje o asanama i pranayami, koju redovito nastavlja produbljivati pod direktnim vodstvom Sri O.P. Tiwarija, direktora Kaivalyadhama Instituta i jednog od najvećih živućih Majstora joge i pranayame danas.

Sandra je od 2009. i certificirana učiteljica prenatal yoge (RPYT), za koju je 2015. pokrenula prvu cjelovitu obuku takve vrste na ovim područjima. Certificirana je učiteljica Yin yoge te certificirana učiteljica yoge za djecu prema Rainbow Kids Yoga metodi. Savjetnica je pri European Yoga Federation i International Advisor of World Yoga Council. Majstor je Paris Energy Metode, dugogodišnji energetski terapeut te certifirani Chavutti Thirumal Massage Therapist.

Opširnije…