Preporučeni standardi za škole yoge

Osnovna obuka

1. TEHNIKE / VJEŽBANJE / PRAKSA – 100 sati

minimalno kontaktnih sati: 75 (od toga s voditeljem programa: 50)

Asane / pranayame / kriye / mantre / meditacija / ostale tradicionalne yogijske tehnike.
Kategorija se dijeli na:

2. METODOLOGIJA PODUČAVANJA – 25 sati

minimalno kontaktnih sati: 15 (od toga s voditeljem programa: 10)

3. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA – 20 sati

minimalno kontaktnih sati: 20 (od toga s voditeljem programa: 10)

4. FILOZOFIJA / POVIJEST / NAČIN ŽIVOTA / ETIKA – 30 sati

minimalno kontaktnih sati: 20 (od toga s voditeljem programa: 10)

5. PRAKTIKUM – 20 sati

minimalno kontaktnih sati: 20 (od toga s voditeljem programa: 10)

* IZBORNI SATI – 5 sati
* PREOSTALI KONTAKTNI SATI – 45 sati

od toga s voditeljem programa: 30

UKUPNO: minimalno 200 sati poduke

minimalno kontaktnih sati: 190 (od čega barem 120 s voditeljem programa)
nekontaktnih sati: 10


1. STANDARDI ZA VODITELJE OSNOVNE OBUKE (200-SATNOG PROGRAMA):

VODITELJ(I) PROGRAMA OSOBNO VODE MINIMALNO 120 KONTAKTNIH SATI U TIJEKU OSNOVNE OBUKE.

2. UVJETI ZA PRISTUP OSNOVNOJ OBUCI:


Napredna obuka

1. TEHNIKE / VJEŽBANJE / PRAKSA – 150 sati

minimalno kontaktnih sati: 100 (od toga s voditeljem programa: 100)

Asane / pranayame / kriye / mantre / meditacija / ostale tradicionalne yogijske tehnike.
Kategorija se dijeli na:

2. METODOLOGIJA PODUČAVANJA – 30 sati

minimalno kontaktnih sati: 20 (od toga s voditeljem programa: 20)

3. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA – 35 sati

minimalno kontaktnih sati: 20 (od toga s voditeljem programa: 10)

4. FILOZOFIJA / POVIJEST / NAČIN ŽIVOTA / ETIKA – 60 sati

minimalno kontaktnih sati: 45 (od toga s voditeljem programa: 10)

5. PRAKTIKUM – 40 sati

minimalno kontaktnih sati: 20 (od toga s voditeljem programa: 10)

* IZBORNI SATOVI – 185 sati
* PREOSTALI KONTAKTNI SATI – 245 sati

od toga s voditeljem programa: 70

UKUPNO: minimalno 500 sati poduke

minimalno kontaktnih sati: 450 (od čega 200 sati s voditeljem programa)
nekontaktnih sati: 50


1. STANDARDI ZA VODITELJE NAPREDNE OBUKE (300 ILI 500-SATNOG PROGRAMA):

VODITELJ(I) PROGRAMA OSOBNO VODE MINIMALNO 200 KONTAKTNIH SATI U TIJEKU NAPREDNE OBUKE.
OBUKA TRAJE MINIMALNO DVIJE GODINE.

2. UVJETI ZA PRISTUP NAPREDNOJ OBUCI: