Preporučeni standardi za učitelje yoge

1. REDOVNI ČLAN – UČITELJ YOGE SA OSNOVNOM OBUKOM

minimalno 200 sati obuke

2. REDOVNI ČLAN – UČITELJ YOGE SA NAPREDNOM OBUKOM

minimalno 500 sati obuke

3. REDOVNI ČLAN – UČITELJ YOGE KOJI VODI ŠKOLU ZA OBUKU UČITELJA