Što nudi članstvo?

Postani dio hrvatske zajednice posvećenih yoga profesionalaca koji brinu o umijeću kojim se bave.
Članom Saveza može postati svaka fizička ili pravna osoba, građanin Republike Hrvatske ili stranac, koja se bavi yogom te dijeli interese koje promiče Savez, nakon što je podnijela zahtjev za članstvom koje potvrđuje Upravni odbor te uplatila godišnju članarinu (odnosi se na redovno članstvo).

GODIŠNJE ČLANARINE HRVATSKOG SAVEZA ZA YOGU (VRIJEDE DO 31.12. 2015.)

1. NOMINALNI ČLAN

50,00 Kn

Prava i povlastice nominalnog člana:

2. REDOVNI ČLAN  – UČITELJ YOGE

200,00 Kn / 100 Kn

Prava i povlastice redovnog člana – učitelja yoge:

Odbori

3. REDOVNI ČLAN – YOGA CENTAR / STUDIO / ŠKOLA

350,00 Kn / 175 Kn

Prava i povlastice redovnog člana – yoga centra / studija / škole:

Članstvom u Savezu prihvaćate Statut, etički kodeks, misiju, ciljeve i opće akte Saveza te pridonosite aktivnostima Saveza u promociji yoge u Hrvatskoj i svijetu.

Opširnije: Statut / Etički kodeks / Naša misija