Tijela Saveza

Tijela Saveza izabrana su na biračkoj skupštini Hrvatskog saveza za yogu održanog 08. listopada 2017. većinom glasova svih prisutnih. Nova izborna skupština održat će se kroz 4 godine.

Članovi Upravnog Odbora: